Istotne zdolności językowe

Do kluczowych umiejętności lingwistycznych, które są ćwiczone na każdej lekcji języka angielskiego, pilnowane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego bazuje właśnie na tych umiejętnościach. Nie wyobrażam sobie, ażeby nauka angielskiego nie obejmowała odsłuchiwania, czy też pisania, o mówieniu i czytaniu nie wzmiankując. Ich opanowanie umożliwi słuchaczowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej satysfakcjonującym, ale także zezwoli na zdanie matury. Powinno się jednak pamiętać, iż nauka angielskiego to również znajomość słownictwa i znanych frazesów. Bez opanowania istotnych zręczności językowych nauka angielskiego jest nieznośna. Jest to fakt potwierdzony wieloma uczniami, którzy nie dostali promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy potrafili spożytkować języka angielskiego w praktyce, z tej przyczyny będzie on w gruncie rzeczy zbyteczny. Zasadnicze jest, aby pedagog kładł obszerny akcent na kształtowanie wzmiankowanych zręczności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu