Katastrofy ekologiczne

Klęski ekologiczne niosą za sobą tragiczne efekty nie tylko wskutek skażenia czy zniszczenia środowiska naturalnego w określonym rejonie, jak również wskutek zniszczenia mienia i narażenia na utratę zdrowia przez ludzi żyjących w okręgu dotkniętych katastrofą ekologiczną. Jeżeli ludzie ci nie mają ubezpieczenia, ciężko będzie im wywalczyć odszkodowanie. Ci posiadający ubezpieczenia zdrowotne jak i ubezpieczenia na domek, będą mieli większe szanse. Ostatnio mają miejsce klęski ekonomiczne, o których się nie mówi. Mowa w tym miejscu o awariach w elektrowniach jądrowych np. na terenie Niemiec. Nie prowadzą do zniszczeń na miarę kraju, czy świata, jednak powodują, iż osoby zamieszkujące w regionie chorują na chorobę popromienną. W tym razie niemal nie ma sensu walczyć o odszkodowanie, gdyż odpowiedzialność za awarię nie spadnie na elektrownię atomową. Dysfunkcja jest wypadkiem, na który człowiek nie ma wpływu. To jedna z wad elektrowni jądrowych. Wiek XXI to wiek walki o wodę. W tej chwili w wielu częściach globu jest ona zatruwana przez ścieki z manufaktur. W tym przypadku osoby poszkodowane mogą rościć sobie prawo do zadośćuczynień, albowiem bez wątpliwości odpowiedzialność za taką sytuację ponosi manufaktura.
Korzystałem z: