Katastrofy żywiołowe

Katastrofy żywiołowe kierują do nieodwracalnych zniszczeń i utraty mienia. Niemniej jednak w przypadku powodzi ubezpieczenia nie zawsze pomogą, tym, którzy utracili własne majątki. Poza tym przypadki, w których są wypłacane odszkodowania, są określone w umowie. Ubezpieczenia są zasadne, lecz nie zawsze pełnią swoją rolę. Jak zatem zapobiec stracie mienia z powodu klęsk żywiołowych? Po pierwsze człowiek nigdy nie wygrał z naturą i nie uda mu się to samodzielnie. Jednak społeczeństwo funkcjonując w porozumieniu z rządem może zdziałać w zasadzie sporo. Wówczas nawet mimo braku zabezpieczenia, zapobiegnie się wielu zniszczeniom, nie tylko spowodowanym poprzez powódź, ale także poprzez śnieżyce, susze, itp..

Należałoby zadbać o ubezpieczenie majątkowe, które mogą dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej, co jest zawarte w Kodeksie cywilnym. Ubezpieczenie od mienia tyczy się miedzy innymi obiektów, mienia ruchomego, jak i innych praw majątkowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest równie ważne. Wówczas za straty popełnione przez osobę ubezpieczoną, bierze na siebie zakład zabezpieczeń.

Korzystałem z:
http://www.blazewicz.eu http://www.naumowicz.eu http://www.grabka.eu http://www.czerwik.eu http://www.bednorz.eu