Wypadek przy pracy

Wypadek przy robocie może mieć miejsce z powodu nieprawidłowego działania urządzeń albo nieznajomości reguł BHP. W obu przypadkach konsekwencje doświadczy pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z nadrzędnych obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy przeważnie posiadają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami osobowymi, a szczegółowiej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków zalicza się przykładowo uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wśród pracowników modne jest także zabezpieczenie na dożycie, a więc takie, które umożliwia wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, jeśli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego gatunku umowy są zabezpieczeniami długoterminowymi. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zwrócenia wpłaconych przez osobę składek, jeżeli umrze w trakcie trwania terminu ubezpieczenia. Często okres taki przemija, kiedy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.